At forflytte sig selv, eller blive forflyttet hvis man ikke kan selv, er en essentiel del af tryksårsforebyggelsen. Når man forflytter sig ændrer man trykpunkterne på kroppen. Ændrer man ikke trykpunkterne sker der en aflukning af blod- og lymfeforsyningen til hudcellerne og dette er den grundlæggende årsag til sårdannelse. Det er blodforsyningen til hudcellerne som kommer med “mad” til cellerne. Hvis ikke cellerne får ernæring så dør de, og det viser sig som sår. Jo hyppigere man derfor vender sig, med mindre træk i huden, desto bedre har man det, og desto bedre har huden det. Også i søvne får vi besked fra vores nervesystem om at vende os og forflytte os hyppigt, fordi det registreres at vi har hvilet på samme trykpunkter i længere tid. Hyppig vending er derfor essentielt for vores velvære.

Zibo Athenes forlytningsprogram er en del af den helhedsorienterede indgangsvinkel til at forebygge tryksår. Forflytningshjælpemidlerne gør det muligt at få vendt sig selv hvis man af årsager har svært ved det, og er en hjælp til plejepersonalet at vende patienter som ikke kan selv.