Formålet med forflytningsprodukterne er at reducere trækket i huden under flytning og vending, så de skadelige tværtrækkræfter nedsættes. Samtidig animeres brugeren til at flytte sig selv hyppigere, qua en friktionssvag glideflade. Herved flyttes trykpunkter oftere og risikoen for tryksår reduceres. Virkningen af trykaflastningsmadrasser optimeres, idet den immobiliserende effekt, som nedsænkning i bløde madrasser altid medfører, reduceres.

Glide/vendelagner er også en stor hjælp for plejepersonalet. 80% af sygeplejerskers, SOSUers og portøres opgaver kræver løft eller forflytning af patienter,- en opgave som er en udfordring for muskler og ryg. Glide/vendelagner er især egnet til arbejdssteder som ser skader i arme, skuldre og ryg hos personalet.