Et terapeutisk vægtbælte er et tyngdehjælpemiddel, som bidrager til øget ro, balance og kropsfornemmelse. De kan anvendes både hjemme, i skole, på job og i forbindelse med træning.

Bæltets tyngde giver brugeren proprioceptiv feedback og dermed en øget sensorisk bevidsthed.
Følelsen af jordforbindelse giver de bedste betingelser for fokusering, koncentration og læring. Ved regelmæssig brug ses reducering af hyperaktivitet, uro og forbedret koordination.

Vi anbefaler brug af bælterne ved. f.eks.
• Motorisk uro
• Nedsat koordination og balance
• Sanseforstyrrelser
• Hjerneskade
• Udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser
• Demenstilstande